Tefat + lärare = sant!

tea-bag-holder_skugga.jpgMankada-projektet inom MJF Foundation

Nu har vi nått 50% av målet - tack kära kunder!

Ett av MJF Foundations* center ligger i Mankada. Här hjälper och stärker man människorna på landsbygden i Sri Lanka genom utbildning och kunskap. Här tillverkas traditionell Lankesisk konst och hantverk.

Mankada ligger i en avlägsen och fattig by nära nationalparken Uda Walawe i sydöstra Sri Lanka. MJF Foundation har startat ett innovativt keramikprojekt för att utbilda en grupp kvinnor i att tillverka professionella keramikföremål.

En professionell keramiker anlitades att utbilda kvinnorna under två år. Dilmah och MJF Foundation tillhandahöll utrustning, utbildning i att driva ett företag, organiserade dem i en kooperativ förening och bistod dem med en affärsplan. I dag producerar byalaget fantastiska föremål som säljs via Dilmahs återförsäljare över hela världen. Inspirationen till hantverksföremålen kommer från elefanter och andra djur som strövar omkring i nationalparken. Exempel på produkter är terrakottafigurer och -berlocker, tekannor och temuggar, tefat för använda tepåsar och en mängd originella hantverksföremål.

Idag ger projektet sysselsättning för 25 unga kvinnor i byn vilket ger dem en regelbunden inkomst och en större chans att påverka sina liv. Genom den ekonomiska utbildningen ges de även möjligheten att säkra upp sin framtid både för sig själva och sin familj.

Att hjälpa fattiga områden genom kunskap och möjligheter till egen försörjning i stället för att endast ge bidrag, är ytterligare ett bevis för MJF Foundations engagemang och arbetssätt.

2014 utvidgades MJF Kids-programmet till byn i Mankada, där 28 elever från låginkomstfamiljer får delta i eftermiddagsklasser med ämnena matematik, singalesiska språket och historia. Klassrummet blir även en plats som ger trygghet för dessa fattiga barn så att de kan koncentrera sig på studierna tillsammans med att deras grundläggande behov tillgodoses.

* = Merrill J. Fernando Charitable Foundation www.mjffoundation.org

Kunskap är makt. Köp tefat och bidra till 2-3 lärare.

Med utbildning och kunskap kan du komma längre. I flera avseenden. Tekompaniet har som mål att under 2016-2017 sälja 10 000 tefat (för använda tepåsar) som tillverkas av keramikerna i Mankada. Tefaten säljs till självkostnadspris och pengarna finansierar två till tre lärarlöner.

Tefaten passar utmärkt för din använda tepåse. De ligger individuellt förpackade i en liten tygpåse med en informationstext som kort berättar om Mankadaprojektet.